Bygdemedel

Här finns dokument för er som vill ansöka om stöd från vindkraftsfonden:

Fondstyrelse

Stadgar Rammedalsberget

Ansökan Rammedalsbergets vindkraftfond

Ansökan skickas till lhjeltstrom@hotmail.com.

Kartan nedan är över ansökningsområdet

Beslut fondstyrelsen 2020

Redovisning från Rammeldalsbergets vindkraftfond 2020
5 föreningar har beviljats bidrag från fonden på ett sammanlagt belopp 60 000 kr.
På grund av rådande pandemi har det varit svårt för en del att fullfölja projekten inom föreskriven tid
varför vi beviljade förlängd slutredovisning med två månader.
Ådalens travsällskap har anordnat en fritidsgård vid Dannero travbanaför hästintresserad ungdom.
Beviljat bidrag 15 000 kronor till material till staket för inhägnad mm.
Träsk-Övered – Ry byförening beviljats 15 000 kr till rening av vatten till bystugan. Arbetet har
redovisats med fakturor på inköp av material samt med sammanställning över arbetet som
genomförts av ett stort antal bybor.
Bjärtrå byalag har beviljats 15 000 kr i bidrag till att renovera läckage på taket på Kombis.
Fakturor har styrkt inköpen och några från byalaget har bistått med arbete och traktor.
Bjärtrå Hembygdsförening har beviljats 5 000 kr till att tillverka 3 st marknadsstånd/bord som ska
användas på Hembygdsgården vid olika tillfällen. Borden har tillverkats och kommer att monteras
ihop med markiser när vintern är över.
Bjärtråkören har beviljats ett förlustbidrag på 10 000 kr för en planerad ABBA konsert i Bjärtrå kyrka.
Konserten var planerad till våren -20, flyttades prel till okt-20 och är nu slutligen framflyttad till våren

  1. Om inte det går att fullfölja konserten då så anses bidraget återkallat.
    Bifogar 2 protokoll från styrelsemöten samt kontoutdrag från banken.
    Bjärtrå 20210115
    Laila Hjeltström

Copyright © 2017. Bjärtrå Byalag.  All Rights Reserved.