Hem

Välkommen till Bjärtrå Byalag. Byalaget är en ekonomisk förening.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
tillvarata Bjärtråbygdens intressen – främja Bjärtråbygdens utveckling, engagera Bjärtråbygdens invånare med olika arrangemang.
Byalaget äger Kombis, det fd kommunalhuset i Strinne och förvaltar Butjärnsbadet.
Föreningen består i dagsläget av fler än 80 medlemmar.

Copyright © 2017. Bjärtrå Byalag.  All Rights Reserved.